Tag: odchod do důchodu

Užít či neužít?

Jak se postavit k faktu, že dovršujeme zákonný limit a můžeme si zažádat o odchod do důchodu ? Máme tento fakt slavit, Máme se těšit na pokles životní úrovně, pokles příjmů a zvýšené výdaje za léky? Máme se těšit, jak si…Read More…